Ưu đãi

Chiết khấu 5% khi mua gói đầu tư mới

Mua cổ phần đầu tư vào dự án "Động cơ của Duyunov" với các điều kiện có lợi!
Bạn có mã khuyến mãi cá nhân từ SOLARGROUP? Hãy sử dụng nó và nhận chiết khấu 5% cho lần thanh toán đầu tiên khi mua gói đầu tư mới.
Tham gia ưu đãi và nhận thêm tiền được ghi có vào tài khoản trang quản trị của bạn.

Tại sao lại có lợi?

Hãy lấy ví dụ cho điều này.

• Nhà đầu tư mua gói đầu tư 5.000 USD thông qua thanh toán một lần. Bằng cách sử dụng mã khuyến mại, nhà đầu tư sẽ được chiết khấu 5% và tiết kiệm được 250 USD.
• Nhà đầu tư mua gói đầu tư 5.000 USD thông qua gói trả góp 10 tháng. Lần thanh toán đầu tiên theo tiến độ thanh toán là 500 USD. Bằng cách sử dụng mã khuyến mại, nhà đầu tư sẽ tiết kiệm được 25 USD.

Làm cách nào để sử dụng mã khuyến mãi?

• Chọn gói đầu tư ở trang quản trị.
• Nhập mã khuyến mãi vào cửa sổ đặc biệt khi mua gói đầu tư. Chiết khấu sẽ được tính toán tự động.
• Mua gói đầu tư mới trong thời gian mã khuyến mãi còn hiệu lực.

Thời gian hiệu lực của mã khuyến mãi là bao lâu?

Để kiểm tra thời gian hiệu lực của mã khuyến mãi, bạn cần nhập mã đó vào cửa sổ đặc biệt khi chọn gói đầu tư và hệ thống sẽ hiển thị dữ liệu.

Ưu đãi có những tính năng nào khác?

Bạn chỉ có thể sử dụng một mã khuyến mãi để mua gói đầu tư. Đồng thời, phần thưởng mã khuyến mãi được cộng dồn với các ưu đãi khác. Bạn có thể cho người khác mã khuyến mại nếu không sử dụng.

Khiến các khoản đầu tư của bạn vào dự án sinh nhiều lời hơn!

Đầu tư